menu>
MOSIR Kościan
szukaj
Deklaracja dostępności BIP


Ciekawostki

PROCES UZDATNIANIA WODY

Uzdatnianie wody odbywa się w obiegu zamkniętym w trzech oddzielnych obiegach filtracyjnych:

  1. niecka sportowa
  2. niecka szkoleniowo- rekreacyjna, brodzik dla dzieci, wanna hamowna zjeżdżalni
  3. wanny hydromasażu

Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenów przy pomocy górnego "czynnego" przelewu w sposób grawitacyjny do zbiorników przelewowych. Zbiorniki te przyjmują również (z przerwa powietrzną) świeżą wodę wodociągową pokrywającą ubytki eksploatacyjne oraz wodę pochodzącą z instalacji odzysku ciepła z technologii lodowiska.

Woda ze zbiorników podawana jest na filtry wielowarstwowe za pomocą pomp obiegowych. Za pompami, w których znajdują się łapacze włókien i włosów dozowany jest koagulant a za filtrami woda jest podgrzewana w wymiennikach ciepła. Przed wprowadzeniem wody do basenów podawany jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji.

Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenów za pomocą systemu dysz dennych. Woda włączona do brodzika dla dzieci jest dodatkowo dezynfekowana promieniami UV (lampa).

Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenów zapewnia dobre wymieszanie wody w basenach oraz szybkie ujednorodnienie jej właściwości fizyko – chemicznych i bakteriologicznych.

Ilość wymian wody w poszczególnych obiegach jest następująca:

  • obieg nr 1 – 7,2 X na dobę
  • obieg nr 2 – 24 X na dobę
  • obieg nr 3 – 20 X na godzinę

obiekty