menu>
MOSIR Kościan
szukaj
Deklaracja dostępności BIP


X edycja powstańczej gry miejskiej „Kryptonim Wolność”.

 
 

Na 2 października br. w Kościanie zaplanowana jest X edycja powstańczej gry miejskiej „Kryptonim Wolność”.

Szczegóły i pierwsze wskazówki na miejskiej witrynie internetowej http://www.gramiejska.koscian.pl/ i plakatach.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież, jak również dorosłych, do podjęcia wyzwania i udziału w żywej lekcji

historii oraz sprawdzenia się w roli powstańca!

 

 

obiekty